Golang Setup

По дефолту Goland не автоформатує файли при збережені як це роблять інші редактори коду. Принаймі є шорткат щоб це зробити самостійно: Ctrl+Shift+Alt+f

Go має хороші тулзи і я постійно забуваю як налаштовувавти Goland тому збережу це тут:

  1. потрібно встановити бінарник GolangCI Lint
curl -sSfL https://raw.githubusercontent.com/golangci/golangci-lint/master/install.sh | sh -s -- -b $(go env GOPATH)/bin v1.24.0
  1. додати файлвотчери для goimports та golanci-lint: alt text

Для golanci-lint має сенс додати певні опції для більш розширеного виводу:

run --disable=typecheck $FileDir$ --enable=golint --enable=maligned --enable=prealloc --enable=goconst